Στοιχεία Επιχείρησης

MINERAL-LOGO-WITHOUT-BACKGORUND_edited.p
  • Όνομα/Name: Ingredients+

  • ΑΦΜ/VAT: 801450152

  • ΓΕΜΗ: 157106004000

  • Διεύθυνση/Adress: Ελλάδα,Νόμος Θεσσαλονίκης, Δήμος Θέρμης, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 372 ΑΡΙΘΜΟΣ 0

  • Ταχυδρομικός κώδικας/Postal code: 57001